IPA Projekat: „Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja“

IPA Projekat: „Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja“

Kao dio projekta: „Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja“ u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru vodosnabdijevanja, na osnovu ugovora sa partnerima na projektu, kompanija Water Loss doo će izvršiti kampanju smanjenja gubitaka u po jednoj DMA u svakom od 4 pilot vodovoda (Kotor i Herceg Novi u Crnoj Gori te Visoko i Foča – Ustikolina u BiH). Read more about IPA Projekat: „Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja“

Uspješno završena prva faza projekta smanjenja neoprihodovane vode u Džedi (Saudijska Arabija)

Uspješno završena prva faza projekta smanjenja neoprihodovane vode u Džedi (Saudijska Arabija)

Zadnjeg dana mjeseca maja 2020, uspješno je završena prva faza projekta smanjenja neoprihodovane vode u Džedi.

Uspostavom 25 “Smart zona”, rekonstrukcijom pojedinih dijelova sistema, te uvođenjem procedura i instalacijom više od 300 mjerača pritiska i protoka, te mreže loggera šuma uvezanih u SCADA sistem, Read more about Uspješno završena prva faza projekta smanjenja neoprihodovane vode u Džedi (Saudijska Arabija)

Papers

Papers

NAJNOVIJI OBJAVLJENI RADOVI /  THE LATEST PUBLISHED PAPERS: Jednostavan metod za proračun vodnog bilansa (pristup od dna prema vrhu) – (Đ. Koldžo – Sarajevo, 2016.) – BOSNIAN How can IWA Water Balance calculation using “bottom-up” approach (based on result of hydraulic measurement) can become cheaper and faster – (Đ. Koldžo – Bologna 2016.) – ENGLISH Definisanje učestalosti  i […]

Odabrani certifikati i izjave o dobro obavljenom poslu

Odabrani certifikati i izjave o dobro obavljenom poslu

Certifikat o trenerskom angažmanu  – Herman Sewrein (bosanska i njemačka verzija)    Certifikat  -SEBA KMT Projekat Ulcinj (Crna Gora) – smanjenje NRW na nivo da je obezbjeđeno kontinuirano vodosnabdijevanje nakon perioda od 10 godina redukcija Preporuka za korištenje Software RecalcuLEAKator Konsultantske usluge za institucionalnu podršku Vodovodu u Ulcinju Crna Gora         Studija izvodljivosti -Projekat mjerenja i […]

Pristup „od vrha prema dnu“

Pristup „od vrha prema dnu“

Pristup “od vrha prema dnu” za proračun vodnog bilansa i indikatora uspješnosti, poznat još i kao “Inicijalni bilans” je brži, jeftiniji ali u isto vrijeme i manje pouzdan nego pristup „od dna prema vrhu“ U nastavku je opisana metodologija za upravljenje vodnim bilansom korištenjem pristupa „od vrha prema dnu“   Korak 1- Isporučena količina vode […]