Vodacom – za bolje vodosnabdijevanje crnogorskog primorja

VODAKOM001-2012 09 20

Vodacom je zajedničko uslužno i koordinaciono društvo za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda za Crnogorsko primorje. Osnovano je  29. marta 2005. godine nakon što je Vlada Crne Gore prepoznala  potrebu za aktivnim radom na unapređenju vodovodne i kanalizacione infrastrukture na Crnogorskom primoriju. 

Vodacom tada osnivaju Vlada Crne Gore i Opštine Bar, Kotor, Tivat, Budva i Herceg Novi kao agenciju za implementaciju Projekta „Poboljšanje vodosnabdijevanja i odvođenje otpadnih voda na crnogorskom primorju”. 

Prije osnivanja Vodacomu je od 2003. godine prethodio Sekretarijat istoimenog Projekta. Investicioni Projekat koji implementira vodacom od osnivanja do danas zajedno sa Vladom, Opštinama i Javnim vodovodnim preduzećima, Konsultantima i Izvođačima radova vrijedan je 150 miliona eura. Projekat se finansira iz kredita i donacija Njemačke razvojene banke (KfW),  budžeta Opština crnogorskog primorja,  sredstvima Vlade Crne Gore. Istovremeno sa investicionim projektom Vodacom svih ovih godina paralelno implementira Projekat razvoja kapaciteta vodovodnih preduzeća i u ovoj oblasti postaje partner konsultantskim kompanijama MACS i Sachsen Wasser. Tokom realizacije projekata Vodacom je spona koja sarađuje i koordinira između Vlade, ministarstava, Opština, vodovodnih preduzeća, Konsultanata, projektanata, Izvođača, donatora i kreditora. Vodacom svoj rad svih ovih godina zasniva na temelju osnovnih vrijednosti kojim se i vodi a to su: znanje i vještina zaposlenih, kooperativnost,  odgovornost, inovativnost, inicijativnost, etika.

 Djelatnosti Vodacoma

  • Upravljanje investicionim projektima u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda u cilju ekonomskog razvoja i  zaštite životne sredine na Crnogorskom primorju,
  • Upravljanje projektom jačanja kapaciteta vodovodnih preduzeća na Crnogorskom primorju u cilju podizanja  njihove  efikasnosti poslovanja  i transformacije u moderne komunalne  servise,
  • Marketiško djelovanje  sa ciljem senzibilizacije javnosti o neprocjenjivosti vodnog resursa, potrebe njegove štednje i naporima koji se ulažu na lokalnom i regionalnom nivou u poboljšanju komunalne infrastrukture, kao i podizanje ekološke svijesti građana.

Mjere jačanja  kapaciteta vodovodnih preduzeća

VODAKOM003

Vodacom je od 2004. godine u saradnji sa konsultantskom kompanijom MASC iz Frankfurta, a potom od 2009. do kraja juna 2012. godine sa kompanijom Sachsen Wasser iz Lajpziga realizovao, u dvije faze, Projekat razvoja kapaciteta lokalnih javnih  vodovodnih preduzeća. Vodacom je  izradio projektne zadatke za konsultante na temelju sopstvenih analiza  i procjena stanja u lokalnim vodovodnim preduzećima. Cilj projekata bio je dostizanje poželjnog i mogućeg nivoa poslovanja vodovodnih preduzeća preko povećanja efikasnosti poslovanja. Projektom je postignuto smanjenje gubitaka u vodovodnoj mreži, obezbjeđeno kontinuirano snabdijevanje u toku dana i godine, smanjeni su operativni troškovi poslovanja, poboljšana je efikasnost naplate od klijenata, poboljšani parametari finansijske održivosti, poboljšan odnos sa klijentima.  Prvi projekat smanjena stvarnih gubitaka u vodovodima Budva, Herceg Novi i Bar je na osnovu međunarodnog tendera izvela kompanija HEIS iz Sarajeva (Bosna i Hercegovina).

Kontinuiranim Projektom  Vodacom je ovladao znanjima i razvio svoje kapacitete u svim oblastima koje su bile predmet zajedničkog rada sa Konsultantima čime je obezbijeđeno da Vodacom nastavi sa samostalnim pružanjem konsultantskih usluga svojim osnivačima i drugim zainteresovanim subjektima, kao i da bude lokalni partner međunarodnim konsultantskim kompanijama.

 Detekcija gubitaka, GIS i hidrauličko modeliranje

Najuticajnija komponenta poboljšanja tehničkih i komercijalnih performansi vodovodnih preduzeća je  efikasnije korišćenje postojećih resursa i smanjenje gubitaka i količine neprihodvane vode. Ovom komponentom doprinosi se povećanju efikasnosti vodosanbdijevanja, kvalitetinjem upravljanju vodama i finansijski održivom poslovanju kao i  većoj zaštiti prirodnih resursa Crne Gore.VODAKOM002

U tom smislu još od 2006. godine  Vodacom radi na razvijanju i jačanju kapaciteta tehničkih sektora vodovodnih preduzeća sa ciljem da se postigne prihvatljiv nivo gubitaka vode u vodovodnom sistemu i isto tako da se razviju svi pomoćni alati za efikasno upravljanje vodovodnim sistemom. Vodacom je tokom tog perioda neprestano  i uspješno radio na:

  •  održavanju specijalističkih stručnih obuka na svim nivoima poslovanja tehničkog sektora (detekcija gubitaka, mjerenja protoka i pritiska prenosivim uređajima  na terenu, obuka u sistematsko – planskom pristupu detekciji i smanjivanju gubitaka korišćenjem rezultata mjerenja sa terena),  održavanju  obuka i radionica vezane za korišćenje pomoćnih softverskih alata kao što su GIS i hidraulički modeli. Uzimajući u obzir sve navedeno Vodacom je sprovodio kampanje detekcije gubitaka u svim primorskim vodovodnim preduzećima kroz nekoliko metoda i pristupa: metoda bilansa, noćno mjerenje, pilt zoniranje, dnevna inspekcija vodovodnog sistema i „revidovanje” vodovodnog sistema (Water Audit – sprovedeno od strane Đevada Koldže eksperta za ovu oblast – HEIS). Takođe je detekcija gubitaka uključivala kontrolu vodomjera krajnjih potrošača na terenu („test in the place”) kao kontrolu beza podataka vodomjera u kancelariji. 
  • izradi hidrauličkih model koji  se koriste u lokalizovanju problematičnih mjesta na kojima su detektovani gubici u mreži kao i uskih grla  u  vodovodnom sistemu. 
  • razvijanju  geo-informacionog sistema u  vodovodnim preduzećima članicama koji sada  spadaju među najbolje izgrađene  geo –informacione sisteme vodovodne mreže u Crnoj Gore  i  obuci   inženjerskog osoblje koje je stručno osposobvljeno da  samostalno radi na održavanju i razvoju GIS sistema.
  • obezbjeđenju  nedostajuće mjerne opreme i opreme za zaštite na radu.

 tphn007