Knjige

Effective water utilities management techniques
Cijena printanog izdanja:
Autori: Suad Špago, Goran Orašanin, Đevad Koldžo, Branko Vučijak
Izdavač: Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru
Broj strana:
Godina izdavanja:
Jezik:
Cijena elektronskog izdanja:
 
Priručnik za efikasno mjerenje i otkrivanje gubitaka u vodovodnim sistemima
Cijena printanog izdanja: 70 BAM RASPRODATO
Autor: Đevad Koldžo
Izdavač: IHGF u Sarajevu
Broj strana: 140
Godina izdavanja: 2004
Jezik: Bosanski
Cijena elektronskog izdanja: 40 BAM (20€)
 
Osnove upravljanja sistemom vodosnabdjevanja u komunalnim preduzećima
Cijena printanog izdanja: 100 BAM (50€) + poštarina
Autori: Suad Špago, Sanda Midžić Kurtagić, Đevad Koldžo, Branko Vučijak
Izdavač: Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru
Broj strana: 194
Godina izdavanja: 2014
Jezik: bosanski /hrvatski /srpski
Cijena elektronskog izdanja: 50 BAM (25€)
 
Napredne tehnike upravljanja komunalnim vodovodnim preduzećima
Cijena printanog izdanja: 150 BAM (75€) + poštarina
Autori: Suad Špago, Goran Orašanin, Đevad Koldžo, Branko Vučijak
Izdavač: Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru
Broj strana: 380
Godina izdavanja: 2016
Jezik: bosanski /hrvatski /srpski
Cijena elektronskog izdanja: 80 BAM (40€)