Resursi

Veliki broj vodovoda problem nedostatka vode pokušava da riješi uvođenjem novih količina vode u svoje sisteme, mada je ovakav pristup identičan stavljanju novca u šupalj džep. Najbolja, najjeftinija i najkvalitetnija voda kojom se može riješiti problem je ona koja se gubi iz vlastitog sistema.

Mi u Water Loss-u smatramo da se ovom problemu još uvijek ne posvećuje dovoljna pažnja, niti se pristupa dovoljno energično kako bi se on riješio. Ozbiljnost problema kada je u pitanju nedostatak vode nas obavezuje da zaboravimo sve lične interese.

S tim u vezi, pripremili smo listu resursa iz našeg djelokruga djelovanja koje stavljamo na raspolaganje svima onima koji rade na ovom globalnom problemu i pokušavaju da obezbjede pravedno, optimalno i održivo upravljanje vodnim resursima kako bi se moglo adekvatno odgovoriti povećanju potrebe zahtijeva za vodom zbog rasta broja  stanovnika, privrednog razvoja, migracija, i urbanizacije i negativnih utjecaja  klimatskih promjena.