Water Loss akademija

Nakon uspjeha projekta Water Loss Akademija 2018 i velikog odziva regionalnih vodovodnih preduzeća, tim iza Water Loss akademije je odlučilo da se akademija za 2019 godinu održi u okviru Water Loss nedelje (Water Loss week), u okviru koje će polaznici imati mogućnost da obnove zananja i tehnike koje su naučene na prethodnoj akademiji, kao i da steknu nova znanja i probaju nove tehnike na poligonu.

 

KADA / GDJE

Water Loss Week 2019 će se održati u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) od 09. do 13. septembra 2019. godine. Mjesto održavanja je u Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo (teorijski dio) i Water Loss trening centar kompanije Water Loss d.o.o (praktični dio).

KONTEKST

Water Loss Week će biti podijeljen u dva stepena:

 

Prvi stepen:

Uvod u Water Loss Akademiju 2019 će se održati 09. i 10.09.2019. Ovaj skup je namijenjen onima koji nisu prisustvovali Water Loss Akademiji 2018, i na njemu će biti obrađene teme sa prošlogodišnje akademije.

 

Drugi stepen:

Water Loss Akademija 2019 predstavlja nastavak prošlogodišnje akademije i donosi nova predavanja i nove vrste vježbi u Water Loss trening centru. Ovaj skup će se održati od 11. do 13. septembra 2019.

 

Svaki polaznik je u mogućnosti da izabere da li će prisustvovati na oba skupa ili na samo jednom od njih.

 

Water Loss Akademija će objediniti teorijski i praktični pristup rješavanju problematike gubitaka vode. Na radionici će biti predstavljeni najbolji i najefikasniji pristupi za smanjenje gubitaka vode, a koji su prihvatljivi i primjenjivi za vodovodna preduzeća u regiji.

Svi polaznici Water Loss Akademije će biti u mogućnosti da nakon radionice preko web stranice www.waterloss.com.ba pristupe forumu preko kojega će biti u mogućnosti da kontaktiraju konsultante, da preuzimaju korisne aplikacije te da stječu dodatna znanja po pitanju smanjenja gubitaka vode.

Akademiju će voditi g. Đevad Koldžo, NRW ekspert sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti smanjenja neoprihodovane vode, sa kolegama stručnjacima za specifične probleme iz predmetnih oblasti.

CILJ AKADEMIJE

Water Loss Week 2019 – ima za cilj da uz interaktivni pristup sa polaznicima prikaže najbolje, najjednostavnije i najprihvatljivije metode smanjenja neoprihodovane vode u vodovodovima Zapadnog Balkana.

Kako se problem ove vrste ne može riješiti iz kancelarije, organizatori su posebnu pažnju posvetili praktičnoj obuci, te će s tim u vezi biti organizirana i obuka za korištenje različite vrste opreme za mjerenje i detekciju curenja na poligonu kompanije Water Loss d.o.o, gdje će svaki polaznik biti u prilici da izmjeri vrijednost i detektuje curenje na različitim tipovima cijevi, koristeći različite metodologije detekcije i smanjenja gubitaka vode.

CILJNA GRUPA POLAZNIKA

Water Loss Akademija – je namijenjena:

 • Donosiocima odluka u tehničkom i komercijalnom sektoru preduzeća,
 • Inženjerima koji rade na analizi gubitaka,
 • Voditeljima timova za smanjenje gubitaka,
 • Operaterima koji rade na detekciji curenja,
 • Predstavnicima udruženja vodovoda, kao i
 • Svim drugim licima koja se bave ili susreću sa problematikom smanjenja neoprihodovane vode.

ZVANIČNI JEZICI

Zvanični jezici Water Loss akademije su: Bosanski, Crnogorski, Hrvatski i Srpski jezik.

OČEKIVANI REZULTATI

Upoznavanje i usavršavanje znanja polaznika po pitanju novih metodologijama za smanjenje neoprihodovane vode, kako u teoretskom tako i u praktičnom pogledu.

Polaznici će dobiti:

 • Certifikat za skup(ove) na kojem su učestvovali,
 • Software: CalcuLEAKator PLUS,
 • Software: Baza podataka za evidenciju curenja (za učesnike skupa uvod u Water Loss Akademiju 2019.)
 • Software: RecalcuLEAKator, za pojednostavljeni proračun vodnog bilansa pristupom od dna prema vrhu, (za učesnike skupa uvod u Water Loss Akademiju 2019.)
 • Digitalnu kopiju knjige : „Osnove upravljanja vodovodnim sistemima“ autora: S. Špago, B. Vučijak, Đ. Koldžo i S. Midžić) (za učesnike skupa uvod u Water Loss Akademiju 2019.),
 • Digitalnu kopiju knjige : „Napredne tehnike upravljanja komunalnim vodovodnim preduzećima“ autora: S. Špago, G. Orašanin , Đ. Koldžo i B. Vučijak) (za učesnike Water Loss Akademije 2019.),

Na poligonu i sa opremom kompanije Water Loss d.o.o svi polaznici će uz pomoć instruktora raditi na smanjenju gubitaka, različitim vrstama detekcije curenja na cijevima od različitih materijala,  regulaciji pritiska i slično.

 

 

Ako želite da se prijavite za Water Loss Week preuzimite popunjivi PDF obrazac za offline prijavu. Ukoliko želite da Vas kontaktiramo po ovom pitanju ili su Vam potrebne dodatne informacije, kliknite taster “Pitanja” i ispunite online kontakt formular. Za više informacija preuzmite brošuru sa linka ispod

Potencijalne sponzore/izlagače molimo da ispune kontakt obrazac namijenjen njima, nakon čega će ih neko iz našeg tima kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

Agende za oba stepena akademije možete preuzeti sa linkova ispod:

   

Hvala Vam na interesovanju za Water Loss Akademiju!

 

Generalni sponzor:

 

 

 

Zlatni sponzor:

 

 

Obrazac prijave

Sponzorstva

Ulaz na forum    Pitanja