Water Loss Week 2019

Nakon što smo u 2018. godini uspješno organizovali Water Loss Akademiju 2018, na kojoj zbog velikog interesa i ograničenih kapaciteta našeg Water Loss trening centra, nismo mogli primiti sve one koji su željeli da na njemu učestvuju, odlučili smo da u ovoj godini organizujemo veći skup koji će trajati cijelu sedmicu zbog čega smo ga nazvali:

Water Loss Week 2019

KADA / GDJE

Water Loss Week 2019 će se održati u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) od 09. do 13. septembra 2019. godine. Mjesto održavanja je u Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo (teorijski dio) i Water Loss trening centar kompanije Water Loss d.o.o (praktični dio).

KONTEKST

Water Loss Week će se sastojati od dva stepena.

Prvi stepen:

Uvod u Water Loss Akademiju 2019 će se održati od 09. – 10.09.2019. Ovaj skup je namijenjen onima koji nisu prisustvovali Water Loss Akademiji 2018, i na njemu će biti obrađene teme sa prošlogodišnje akademije.

 

Drugi stepen:

Water Loss Akademija 2019

je nastavak prošlogodišnje akademije i donosi nova predavanja i nove vrste vježbi u Water Loss trening centru. Ovaj skup će se održati od 11. – 13. septembra 2019.

Svaki polaznik je u mogućnosti da izabere da li će prisustvovati na oba skupa ili na samo jednom od njih.

 

Moderator Water Loss Week 2019 će biti g. Đevad Koldžo, NRW ekspert sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti smanjenja neoprihodovane vode, sa kolegama stručnjacima za specifične probleme iz predmetnih oblasti.

 

Svaki polaznik je u mogućnosti da izabere da li će se predstaviti na oba skupa ili na samo jednom od njih.

 

Svi polaznici Water Loss Week 2019 će biti u mogućnosti da nakon radionice preko web stranice www.waterloss.com.ba pristupe forumu preko kojeg će biti u mogućnosti da kontaktiraju konsultante, kao i da preuzimaju korisničke aplikacije kako bi stekli dodatno znanje kada je u  pitanju problemaika  smanjenja gubitaka vode.

Predavaći na Water Loss Week će biti:

 • ĐEVAD KOLDŽO,– Međunarodni NRW Ekspert, Water Loss d.o.o. (Bosna i Hercegovina)
 • SUAD ŠPAGO – Dekan građevinskog fakulteta univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, profesor na predmetima: Hidromehanika i Mehanika fluida i hidrotehnika (Bosna i Hercegovina)
 • INGO MATLACHOWSKI – Međunarodni ekspert za detekciju curenja u vodovodnim sistemima, Herman Sewerin GmbH (Njemačka)
 • CHRISTIAN SCHEPERS – Međunarodni ekspert za detekciju curenja u vodovodnim sistemima, Herman Sewerin GmbH (Njemačka)
 • MARKO RAKUN – Međunarodni ekspert za detekciju curenja u vodovodnim sistemima, Armstrong Kolblišek d.o.o. (Slovenija)
 • ALEKSANDRA TOMIĆ ČATO – Nezavisni konsultant iz oblasti komercijalnog upravljanja vodovodnim sistemima (Bosna i Hercegovina)
 • MILUTIN PETROVIĆ – Nezavisni konsultant iz Informacionih tehnologija (Srbija)

CILJ AKADEMIJE

Water Loss Week 2019 – ima za cilj da uz interaktivni pristup sa polaznicima prikaže najbolje, najjednostavnije i najprihvatljivije metode smanjenja neoprihodovane vode u vodovodovima Zapadnog Balkana.

Kako se problem ove vrste ne može riješiti iz kancelarije, organizatori su posebnu pažnju posvetili praktičnoj obuci, te će s tim u vezi biti organizirana i obuka za korištenje različite vrste opreme za mjerenje i detekciju curenja na poligonu kompanije Water Loss d.o.o, gdje će svaki polaznik biti u prilici da izmjeri vrijednost i detektuje curenje na različitim tipovima cijevi, koristeći različite metodologije detekcije i smanjenja gubitaka vode.

CILJNA GRUPA POLAZNIKA

Skupovi koji se organizuju u okviru Water Loss Week-a – su namijenjeni:

 • Donosiocima odluka u tehničkom i komercijalnom sektoru preduzeća,
 • Inženjerima koji rade na analizi gubitaka,
 • Voditeljima timova za smanjenje gubitaka,
 • Operaterima koji rade na detekciji curenja,
 • Predstavnicima udruženja vodovoda, kao i
 • Svim drugim licima koja se bave ili susreću sa problematikom smanjenja neoprihodovane vode.

ZVANIČNI JEZICI

Zvanični jezici Akademije gubitka vode su: Bosanski, Crnogorski, Hrvatski i Srpski jezik.

OČEKIVANI REZULTATI

Upoznavanje i usavršavanje znanja polaznika po pitanju novih metodologija za smanjenje neoprihodovane vode, kako u teoretskom tako i u praktičnom pogledu.

 

Polaznici će dobiti:

 • Certifikat za skup(ove) na kojem su učestvovali,
 • Software: CalcuLEAKator PLUS,
 • Software: Baza podataka za evidenciju curenja (za učesnike skupa uvod u Water Loss Akademiju 2019.)
 • Software: RecalcuLEAKator, za pojednostavljeni proračun vodnog bilansa pristupom od dna prema vrhu, (za učesnike skupa uvod u Water Loss Akademiju 2019.)
 • Digitalnu kopiju knjige : „Osnove upravljanja vodovodnim sistemima“ autora: S. Špago, B. Vučijak, Đ. Koldžo i S. Midžić) (za učesnike skupa uvod u Water Loss Akademiju 2019.),
 • Digitalnu kopiju knjige : „Napredne tehnike upravljanja komunalnim vodovodnim preduzećima“ autora: S. Špago, G. Orašanin , Đ. Koldžo i B. Vučijak) (za učesnike Water Loss Akademije 2019.),

Na poligonu i sa opremom kompanije Water Loss d.o.o svi polaznici će uz pomoć instruktora raditi na smanjenju gubitaka, različitim vrstama detekcije curenja na cijevima od različitih materijala,  regulaciji pritiska itd.

 

 

Ako želite prijaviti za Water Loss Week, preuzmite popunjivi PDF prijavni obrazac. Ako nas  želite kontaktirati preko  ili su vam potrebne dodatne informacije, pritisnite taster “Pitanja” i ispunite online kontakt formular.  Za više informacija preuzmite brošuru na linku ispod

Potencijalne sponzore / izlagače molimo da ispune kontakt obrazac nakon čega ćemo vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

Agende za oba stepena akademije možete preuzeti sa sljedećim linkovima ispod:

  

Hvala Vam na interesu za Water Loss Akademiju

Generalni sponzor:

 

 

 

Zlatni sponzor:

 

 

Obrazac prijave

Sponzorstva

Ulaz na forum Pitanja