Projekat detekcije curenja vode u Ulcinju (Crna Gora)

ulcinjS2400017Kompanija Dahlem GmbH (Essen, Njemačka ) trenutno radi na projektu “Konzultantske usluge za podršku Vodacomu (Tivat) u izradi studije izvodljivosti – vodoopskrba i odvodnja otpadnih voda – Jadranska obala , Faza V , Ulcinj ” . Studija izvodljivosti je pokazala da su gubici vode u sistemu vodosnabdijevanja  grada Ulcinja, kako prividni (komercijalni) tako i stvarni (fizički), značajno visoki.

U cilju smanjenja gubitaka vode, kao i nekih drugih razloga (npr. stari cjevovodi , cijevi neadekvatna klase, nedovoljan promjer cijevi i sl. ) studija izvodivosti predlaže da se zamijene određeni cjevovodi u primarnoj distribucijskoj mreži. Kako bi se odabrali cjevovodi koji je potrebno zamijeniti , trenutno je u tijeku kampanja detekcije curenja na primarnoj vodovodnoj mreži u Ulcinju. Kampanja je započeta 23.octobra 2013. akcijom mjerenja protoka. Ova akcija je trajala dvije sedmice, a njen cilj je da omogući prvu selekciju cijevi na osnovu  izmjerenih vrijednosti protoka (razlika) na kontrolnim mjernim tačkama.

Cjevovodi odabrani na temelju rezultata mjerenja protoka su predmeti akcije zvučne detekcije curenja koja je u toku. Zvučna detekcija curenja je započeta 14.novembra i trajati će do 24.decembra 2013 . Kao pod-konzultant kompanije Dahlem GmbH , kompletnu akciju mjerenjem protoka i zvučne detekcije curenja provodi HEIS Sarajevo.

Projekat se finansira sredstvima KfW banke.

ulcinjUK-2 30102013 4 ulcinjUK-2 30102013 1

ulcinjS2400026 ulcinjS2400008

ulcinjUA-3 01112013 16 ulcinjS2400011