Počeo rad na projektu upravljanja gubicima u vodovodnom sistemu u Lukavcu (Bosna i Hercegovina)

20140401 113732Konzorcijum: IHGF (Sarajevo) / Spreča (Tuzla) je započeo aktivnosti na izradi  „Glavnog projekta sistema upravljanja gubicima u vodovodnom sistemu u Lukavcu“. Općina Lukavac, u nedostatku vlastitog izvorišta je primorana da kupuje vodu, zbog čega ima veliki interes da uspostavi kvalitetan sistem upravljanja  gubicima vode, ali i sa svojim sistemom u cjelini.

Projektnim zadatkom je predviđeno da se izvedu slijedeće aktivnosti:

  1. Izrada vodnog bilansa u skladu sa IWA metodologijom, pristupom od dna prema vrhu, korištenjem software-skog alata CalcuLEAKator,
  2. Izrada hidrauličkog modela,
  3. Optimizacija i regulacija pritiska u sistemu,
  4. Tehničko rješenje daljinskog nadzora i upravljanja cjelokupnim sistemom vodosnabdijevanja, i
  5. Tehničko rješenje za uspostavu katastra instalacija i GIS.
Projektom rukovodi gosp. Đevad Koldžo, ekspert za ovu oblast.

Planirano je da projekat bude završen u roku od 60 dana.