Nova knjiga: “Osnove upravljanja sistemima vodosnabdijevanja u komunalnim poduzećima”

naslovna knjige

15. septembra je iz štampe izašla knjiga „Osnove upravljanja sistemima vodosnabdijevanja u komunalnim poduzećima“, čiji su autori eminentni stručnjaci za ovu oblast: Suad Špago, Sanda Midžić – Kurtagić, Đevad Koldžo i Branko Vučijak.

Izdavač knjige je Građevinski fakultet, Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, i mada je knjiga prevashodno namijenjena studentima trećeg stepena (doktorski studij), isto tako je vrlo korisna literatura za stručnjake u praksi.

U rukopisu su predstavljene komplementarne oblasti operativnog i finansijskog upravljanja vodosnabdijevanjem, čime autori daju veliki doprinos mogućem smanjenju jaza između tekućih praksi i dostupnih i primjenjivih najboljih iskustava.

Autori su posebno naglasili kako funkcionalna pouzdanost sistema vodosnabdijevanja ima ključnu ulogu u unaprjeđenju i očuvanju željenog kvaliteta života stanovništva, te da sistem vodosnabdijevanja, sa aspekta korisnika, treba da ispuni tri osnovne ciljne funkcije: da za svakog korisnika obezbijedi potrebnu količinu vode, zahtijevanog kvaliteta i pritiska.

Vrlo značajna oblast je analiza i izrada metodologije proračuna vodnog bilansa i detekcije gubitaka vode. Autori su posebno i detaljno naglasili grupu tzv. „ključnih“ indikatora uspješnosti, koju čine odabrani indikatori, čija primjena se međunarodno preporučuje i smatra posebno korisnom.

Detaljno su opisane i smjernice za računovodstvene procedure, koje osiguravaju sve elemente potrebne za pripremu bilansa stanja i bilansa uspjeha jednog Vodovoda.

Recenzenti knjige su: prof. dr. Tarik Kupusović, prof. dr. Mehmed Sarić i prof. dr. Fuad Čatović.