U Sofiji održana 5. međunarodna konferencija „Smanjenje gubitaka vode u vodovodnim sistemima“

sofija011-20121120U glavnom gradu Bugarske, Sofiji je od 19. do 20. novembra održana 5. međunarodna konferencija „Smanjenje gubitaka vode u vodovodnim sistemima“. Ovo je najveća regionalna konferencija koja se bavi problematikom gubitaka vode i 

Konferenciji su prisustvovali eksperti i predstavnici vodovoda iz Bugarske, Albanije, Makedonije, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Rumunije, Grčke, Kipra, Francuske, Italije i Velike Britanije.

Na konferenciji su razmijenjena iskustva, te predstavljene nove tehnologije primjenjive za efikasno smanjenje gubitaka vode, koje predstavlja problem u svim zemljama u regiji.

U okviru konferencije je održan okrugli sto „Razmjena iskustava iz oblasti smanjenja gubitaka vode između partnera u Jugoistočnoj Evropi (WOP SEE). WOP-SEE je mreža partnera koji zajednički rade kako bi omogućili funkcionisanje partnerstava među vodovodima širom Jugoistočne Evrope i ima konačni cilj da komunalnim preduzećima omogući da uče jedna od drugih na neprofitnoj osnovi.

sofija002-20121120

sofija006-20121120

sofija007-20121120

sofija008-20121120

sofija009-20121120