Una Consulting iz Bihaća i Zavod za vodoprivredu iz Sarajeva potpisali ugovore za korištenje software CalcuLEAKator

Calcucl60Kompanija Una Consulting iz Bihaća je potpisala ugovor sa autorom Đevadom Koldžom i stekla pravo da koristi software-a CalcuLEAKator  na projektu MEG 2 (Municipal Environmental and Economic Governance Project (MEG), Bosnia and Herzegovina) LOT1.

U okviru pomenutog projekta software će biti korišten za proračun vodnog bilansa pristupom od dna prema vrhu u vodovodima: Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Gradiška, Kozarska Dubica, Kostajnica, Prijedor, Sanski Most i Velika Kladuša.

Program CalcuLEAKator će na osnovu ranije potpisanog ugovora između autora i kompanije Zavod za vodoprivredu iz Sarajeva biti korišten i za potrebe  LOT 2 istog projekta u vodovodima: Gračanica, Gradačac, Kalesija, Prnjavor, Tešanj, Teslić, Tuzla and Žepče.

Programski alat CalcuLEAKator je zaštićeno intelektualno vlasništvo i besplatan je ako se koristi za privatnu upotrebu. Svi konzultanti i konzultantske kompanije isti mogu koristiti samo uz prethodno odobrenje od strane autora programa.