Uspješno okončana akcija smanjenja gubitaka u zoni „Kužići“ – Tuzla!

tuzlaleaksLEAK TZ 21U okviru izrade projekta „Master plan za sjeverni dio općine Tuzla“, koji se finansira sredstvima EU, u zoni „Kužići“ u kojoj živi više od 3000 stanovnika Tuzle provedena je akcija smanjenja gubitaka vode. Na samom početku akcije utvrđeno je da gubici vode u ovoj zoni iznose 22,4 l/s, i da postoji realna vjerovatnoća da stanovništvo ovog naselja ostane bez napajanja vodom.

Stručnjaci Instituta za hidrotehniku iz Sarajeva koji su angažirani od strane konzorcijuma kojeg vodi COWI, primjenjujući najnovije tehnologije, propisane od Međunarodne Asocijacije za vode (IWA), suvremenu opremu za mjerenje i zvučnu detekciju gubitaka, te iskustvo građeno posljednjih 20 godina na velikom broju sličnih projekata u zemlji i inozemstvu, su za samo 4 mjeseca uspjeli gubitke svesti sa početnih 22,4 na samo 3,9  l/s, odnosno na nivo tzv „neizbježnih gubitaka“, granice ispod koje dalje smanjenje nije isplativo. U okviru akcije su pronalažena mjesta curenja vode, te otkrivani ilegalni potrošači. Pri tome se mora istaći iskazana spremnost vodovoda Tuzla da se uhvati u koštac sa svim problemima koji ugrožavaju osnovnu funkciju vodovoda, uredno snabdijevanje legalnih potrošača vodom.

Zadovoljni rezultatima postignutim u zoni Kužići, vodovod Tuzla je uputio zahtjev da se akcija smanjenja gubitaka vode  nastavi i u drugim dijelovima Tuzle, na što su investitori odgovorili potvrdno, te će u slijedećim mjesecima akcija na isti način biti provedena i u zoni Krojčica u kojoj živi oko 2000 stanovnika Tuzle.

(izvor: www.heis.com.ba)