Projekat smanjenja gubitaka u Kamzi (Albanija)

Kamzaimage-0-02-01-0a1b45e28991fafe775c5e55bd41ee7579e8154804c9121ac29e8ff6a23250b5-V

Općina Kamez u Albaniji se već dugi niz godina suočava sa veoma strogim redukcijama u vodosnabdijevanju. Općinski vodovod se snabdijeva vodom iz dva pravca, sa postrojenja za prečišćavanje vode na jezeru Maluko  ( odakle se jednim dijelom vodom snabdijeva i glavni grad Tirana), i iz bunara u naselju Valias na sjevero zapadu općine. 

Potrošači u nižim zonama imaju vodosnabdijevanje u trajanju od 30 do 60 minuta na dan, dok oko 15% potrošača koji žive u višim predjelima općine nikada ne dobivaju vodu iz vodovodnog sistema.

Gotovo svi objekti u Kamzi posjeduju rezervoare na krovovima koji se pune iz cisterni koje dolaze u grad i prodaju vodu.  U okviru projekta: Rehabilitacija i proširenje vodovodnog sistema u općini Kamez (Tirana, Albanija) kojeg implementira konzorcij STRABAG AG (Beč, Austria) i DAHLEM GmbH (Esen, Njemačka) jedan od zadataka je provođenje kampanje detekcije curenja u sistemu. 

Ova aktivnost je započeta krajem mjeseca jula, kada je konzorcij, za ovu oblast angažirao konsultanta Đevada Koldžu, a koji je odmah proveo obuku za korištenje opreme za mjerenje i detekciju koja je u okviru projekta kupljena za vodovod Kamez. Obuka je izvršena direktno na cjevovodima VS Kamez. S obzirom da u sistemu nije uspostavljeno kontinuirano vodosnabdijevanje, detekcija curenja  metodom zvučne detekcije je jako ograničena, iz razloga velike potrošnje vode, niskog pritiska u sistemu, zraka u cjevovodima i sl. Zbog navedenih razloga detekcija je vršena uz pomoć cisterni iz kojih su punjeni unaprijed izolovani dijelovi cjevovoda. Na ovaj način je detektovano više od 60 curenja u vodovodnom sistemu, a u nastavku će na prijedlog konsultanta biti nabavljena oprema za gasnu detekciju curenja. Ovim metodom će se u cjevovod upuštati mješavina azota i vodonika u odnosu 95% N i 5% H, a koja će kroz pukotine na cjevovodu biti detektovana uz pomoć posebnog detektora. Dolaskom konsultanta prvi puta su izmjerene ukupne ulazne količine vode  u sistem, koje pokazuju da vode na izvorištima ima dovoljno za uredno snabdijevanje svih potrošača, pod uslovom da se gubici svedu na prihvatljiv nivo. Na prijedlog konsultanta, u slijedećem koraku će se izvršiti analiza vodnog bilansa, kako bi se definirali slijedeći koraci na smanjenju gubitaka vode u ovome sistemu.

Kamza20160720 085118 Kamza20160722 014309