Pojednostavljeni Pristup za proračun vodnog Bilansa predstavljen na IWA workshopu u Bolonji (Italija)

bologna001-20161103-095858Od 19. do 21. Oktobra u Bolonji (Italija) je održan IWA workshop: IWA WaterIDEAS 2016 – Intelligent Distribution for Efficient and Affordable Supplies. 

Na Workshopu je predstavljena pojednostavljena metodologija za proračun vodnog bilansa pristupom od dna prema vrhu, primjenjena u vodovodima u BiH i Crnoj Gori. Ovaj pristup se bazira na rezultatima kratkotrajnih mjerenja hidrauličkih parametara u Vodovodno sistemu i njihovom daljnjom obradom na osnovu poznatih podataka vezanih za jedno satne trendove potrošnje vode u sličnim  zonama. Za lakšu  primjenu ove metodologije napravljen je i software-ski alat ReCalcuLEAKator.

Pristup je predstavio njen autor mr. Đevad Koldžo, a prijedlog je da se omogući primjena istog i u drugim zemljama u razvoju, kojima je primjena klasičnog pristupa za proračun vodnog bilansa od dna prema vrhu u ovom momentu neizvodiva, dok je drugi pristup ((od vrha ka dnu) suviše neprecizan. Na ovaj način veliki broj vodovodnih preduzeća u zemljama u razvoju će biti u mogućnosti da dobija prihvatljivo tačne rezultate vodnog bilansa a samim tim i usmjerenje u kojem pravcu treba usmjeriti dalje akcije za smanjenje NRW u njihovim sredinama.

U okviru Workshopa održan je i  sastanak IWA Water Loss Task Force grupe.

bologna001-20161103-100241   bologna009-20161103-095556