Nova knjiga: “Napredne tehnike upravljanja komunalnim vodovodnim preduzećima”

naslovnanova

 

Iz štampe je izašla nova knjiga: “Napredne tehnike upravljanja komunalnim vodovodnim preduzećima” koju potpisuju autori: prof. dr. Suad Špago, doc. dr. Goran Orašanin, M.Sc. Đevad Koldžo i prof. dr. Branko Vučijak.

 Ova knjiga je nastavak nastojanja autora započetih u prethodnoj publikaciji (Osnove upravljanja sistemima vodosnabdijevanja u komunalnim poduzećima, Mostar 2014) da na pristupačan i aktualan način predstave neke efikasne i operativne tehnike upravljanja komunalnim vodovodnim poduzećima.

 

Neke od naprednih tehnika upravljanja (finansijskim i tehničkim aspektima), kao pretpostavke za ekonomski održivo i pouzdano funkcionisanje sistema vodosnabdijevanja, obrađene su u ovoj knjizi u osam poglavlja. 

Prvo poglavlje je kratki uvod u oblasti operativnog i financijskog upravljanja, nakon čega slijede dva poglavlja koja obrađuju problematiku i modele donošenja odluka u vodovodnim poduzećima (Fuzzy i klasični koncept višekriterijumskog odlučivanja) sa konkretnim primjerima iz prakse. Četvrto poglavlje obuhvata napredne tehnike determinacije i detekcije gubitaka kao alat za kontrolu i održavanje efikasnosti vodovodne mreže. U petom poglavlju je obrađena tarifna metodologija, komparativna analiza metodologija formiranja cijena u nekim zemljama EU i regiona, sa prijedlogom tarifne strukture i načina proračuna cijena. Međunarodna mreža usporedbe performansi (“Benchmarking”) za vodovodna poduzeća je predstavljena u šestom poglavlju za određivanje kratkoročnih i dugoročnih ciljnih/benchmark vrijednosti za ključne indikatore uspješnosti, koja predstavljaju mjerni alat za provjeru poboljšanja efikasnosti ovih poduzeća. Posljednja dva poglavlja su Bibliografija i Popisi.    

Knjiga može koristiti menadžmentu u komunalnim poduzećima, te planerima u sektoru voda kao i drugim sektorima koji su povezani sa svim aspektima korištenja voda, održivog upravljanja okolišnom infrastrukturom, zaštite voda i okoliša.

 

Upravljanje komunalnim vodovodnim poduzećima, posebno u zemljama u tranziciji, predstavlja veliki izazov tako da jednu od najvažnijih ciljnih grupa čine studenti na fakultetima, kao i njihovi nastavnici i profesori, gdje se uvođenjem koncepta upravljanja vodovodnim poduzećima u obavezan nastavni plan i program stvaraju pretpostavke da se u budućnosti kroz aktivnost educiranih kadrova postigne bolje, održivo, upravljanje lokalnim komunalnim poduzećima kao i vodnim resursima u cjelini.

Knjigom je obuhvaćen sadržaj predmeta „Savremene metode upravljanja sistemima vodosnabdijevanja“ sa Politehničkog doktorskog studija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, za koji je ona preporučeni udžbenik. Pojedina poglavlja knjige mogu se koristiti za predmete koji se bave komunalnom infrastrukturom i okolišno održivim upravljanjem vodnim resursima na I i II ciklusu studija, na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, kao i u drugim odgovarajućim predmetima na građevinskim i mašinskim fakultetima u cijeloj regiji.

 

 Izdavač knjige je Građevinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru.

{youtube}GctNslju5E4{/youtube}