Hidraulička mjerenja i analiza vodnog bilansa u 18 Vodovoda u BiH

MEG2001-20170307-152215

U okviru projekta MEG2 (Municipal Environmental and Economic Governance Project), koii implementira kompanija Zavod za vodoprivredu iz Sarajeva, trenutno se izvode aktivnosti na proračunu vodnog bilansa u 9 vodovodnih sistema u sjevero – istočnom dijelu BiH i to:

 • Žepče,
 • Tešanj,
 • Tuzla,
 • Gračanica,
 • Gradačac,
 • Kalesija,
 • Doboj,
 • Teslić i
 • Prnjavor

U skladu sa projektnim zadatkom, svi navedeni sistemi su zonirani u skladu sa metodologijom IWA, nakon čega se pristupilo hidrauličkim mjerenjima u tri DMA u svakom od vodovoda. Konsultant će izvršiti i detekciju curenja u jednoj DMA u svakom od sistema.

Istovjetan projekat se provodi i u 9 vodovoda u sjevero- zapadnom dijelu BiH i to:

 • Bihać,
 • Bosanska Krupa,
 • Cazin,
 • Gradiška,
 • Kozarska Dubica,
 • Kostajnica,
 • Prijedor,
 • Sanski Most i
 • Velika Kladuša

Projekat u sjevero – zapadnoj BiH implementira kompanija Una Consulting iz Bihaća.

Na osnovu posebnih ugovora sa autorom, obje kompanije će za proračun vodnog bilansa koristiti software CalcuLEAKator.

Projekti se finansiraju sredstvima vlade Švicarske

MEG2014-20170307-112037 MEG2004-20170307-112031

 MEG2007-20170307-112033 MEG2024-20170307-112047 

MEG2002-20170307-112030 MEG2001-20170307-151646

 

{youtube}vQ7ZneSed6I{/youtube}