NRW Projekat u Herceg Novom (Crna Gora)

Kompanija Water Loss d.o.o. je od Novembra 2018. angažirana na projektu smanjenja NRW u vodovodu Herceg Novi Crna Gora.

Glavni cilj projekta je smanjenje gubitaka vode u DMA zonama Bijela i Mojdež (pod – zona Ratiševina).

U novembru i decembru mjesecu prošle godine su izvršene opsežne pripreme sa ciljem stvaranja uslova za efikasno mjerenje, proračun vodnog bilansa i detekciju curenja.

U mjesecu februaru i martu ove godine su, nakon što je VIK Herceg Novi završio sve prethodne radove nastavljene aktivnosti i izvršena opsežna mjerenja i detekcija gubitaka koja su rezultirali da su gubici u pod zoni Ratiševina dovedeni na ekonomski nivo isplativosti gubitaka, što praktično znači da bi sva dalja istraživanja bila neisplativa.

U DMA Bijela, gubici su smanjeni za 12 l/s i izvršeno je predlociranje svih ostalih curenja, koja će ubrzo biti precizno locirana i popravljena, nakon čega će se izvršiti regulacija pritiska u zoni i sve to uz stalni monitoring  preko SCADA sistema koji se upravo instalira.