Projekat smanjenja neoprihodovane vode u Brčko Distriktu

 

U prostorijama preduzeća, JP Komunalno Brčko, za zaposlenike RJ Vodovod i kanalizacija i predstavnike Odjeljenja za komunalne poslove održana je prezentacija pod nazivom „Analiza neoprihodovane vode u vodovodnom sistemu Brčko distrikta BiH – akcioni plan za smanjenje neoprihodovane vode“. Prezentaciju je ispred kompanije Water Loss d.o.o. iz Sarajeva, koja je izradila ovaj akcioni plan, održao i moderirao ekspert za neoprihodovanu vodu, Đevad Koldžo.

Prisutnima je prezentovan projekat definisanja mjera na smanjenju neoprihodovane vode, koji podrazumijeva provedbu procesa sačinjenog od sistemskih tehničkih promjena operativnosti, te kratkoročnih i dugoročnih mjera.

S ciljem rješavanja tematiziranog problema, dat je prijedlog zoniranja sistema koji predstavlja određivanje granica i fizičku podjelu sistema vodoopskrbe, odnosno uspostava DMA zona koji će omogućiti i dovesti do ekonomskog nivoa gubitaka.

Pomenuto je i to da su komercijalni gubici vodovodnog sistema Brčko distrikta BiH zadovoljavajući, a da je prema IWA metodologiji vrijednost fizičkih gubitaka koja se prezentuje kroz vrijednost Infrastrukturnog indeksa curenja (ILI) mnogo viša nego što bi trebala biti.

Osnovni prioriteti na kojima će se raditi u daljem periodu su uspostava DMA zona prema usvojenom prijedlogu, a kao prvo DMA zona u centru grada, uz nabavku opreme za mjerenje i detekciju curenja vode te zamjena svih glavnih vodomjera ispred zgrada kako bi bili funkcionalni. Istovremeno će se na terenu vršiti provjera ažurnosti baze podataka potrošača i vodomjera te će se intenzivirati ulaganje u stručno usavršavanje profesionalnog kadra vodovodnog preduzeća.