Pojednostavljeni pristup za proračun vodnog bilansa pristupom od dna prema vrhu predstavljen na 1. Kongresu o vodama u Sarajevu

prvi kongresija002-20161103-105006Nakon Bolonje, pojednostavljeni pristup za proračun vodnog bilansa pristupom od dna prema vrhu je predstavljen i na  1. Kongresu o vodama u Sarajevu 28. oktobra 2016..

Konges je organiziran od strane Udruženja konsultanata  inženjera Bosne i Hercegovine i na njemu su obrađene slijedeće teme:

  • Održivi razvoj i vode 
  • Vodna politika
  • Strategije razvoja i planovi upravljanja vodama 
  • Saradnja sektora voda s drugim sektorima
  • Finansiranje projekata u sektoru voda
  • Kadrovi i obrazovanje u sektoru voda 
  • Aktuelne teme u sektoru voda