Water Loss d.o.o. Sarajevo na Projektu smanjenja gubitaka vode u Tanzaniji

Kompanija Water Loss d.o.o. će od slijedeće godine  raditi na projektu “ Water Loss Reduction Performance Based Contract u Dar Es Salamu (Tanzania).

Ovaj veliki projekat vodi francuska multinacionalna kompanija Seureca, a klijent je Uprava za upravljanje vodovodovodnim i kanalizacionim sistemom u Dar Es Salamu (DAWASA). Aktivnosti na projektu se već započele i trajati će slijedeće 3 godine. Prema planu koji je usvojen, naša kompanija će svoje aktivnosti  započeti u januaru 2023. i na njima će raditi 12 mjeseci.