Water Loss d.o.o. na projektu u Jordanu

Water Loss d.o.o. je potpisao ugovor sa danskom konsultantskom kompanijom NIRAS za angažman na projektu: „Konsultantske usluge za programa smanjenja gubitaka vode za izradu studije izvodljivosti” u Jordanu.

U okviru projekta analizirati će se gubici vode u svim gradovima sa populacijom iznad 100.000 stanovnika. Na osnovu prikupljenih podataka, više kriterijumskom analizom će se definirati vodovodni sistem u kojem će odabrati jedna Pilot zona, te izvršiti potrebna ulaganja u cilju smanjenja NRW.

Projekat se finansira sredstvima KfW banke i trajati će godinu dana.