WATER LOSS d.o.o. u Azerbejdžanu

Direktor naše kompanije g. Đevad Koldžo će kao konsultant Svjetske Banke raditi na izradi Studije „Poboljšanje institucionalne efikasnosti u sektoru voda u Azerbejdžanu“. Njegov zadatak je izrada NRW strategije za vodovodni sistem u glavnom gradu Baku, kao i svim vodovodnim sistemima kojima upravlja “Azersu”.

„Azersu“ je otvoreno akcionarsko društvo osnovano naredbom predsjednika Republike Azerbejdžan., zaduženo za upravljanje svim gradskim vodovodnim sistemima u Azerbejdžanu. Za sve sisteme će biti izvršen proračun vodnog bilansa korištenjem našeg software-skog alata CalcuLEAKator 10.0.

Rad na projektu počinje već slijedeće sedmice.