Zašto trebamo i moramo izbjegavati prikaz iznosa Neoprihodovane vode i gubitaka u procentima?!

supporters

Priznati britanski NRW ekspert Allan Lambert pozvao je sve svoje kolege da mu se pridruže i podrže inicijativu kojom se zahtjeva da se napokon prestane sa praksom prikaza iznosa neoprihodovane vode i gubitaka kao procenat u odnosu na isporučenu ili ulaznu količinu vode u sistem, te da to ne može biti Pokazatelj performansi.

Do sada su ovu inicijativu podržala 132 profesionalca iz oblasti NRW iz 24 zemlje. Spisak profesionalaca koji su do sada podržali inicijativu se može pogledati ovdje>>

.

Na žalost u većini vodovodnih preduzeća u Bosni i Hercegovini i u regionu i danas je uobičajeno da se Neoprihodovana voda isto kao i gubici izražavaju u procentima, mada je ovaj pristup potpuno pogrešan što je jasno prikazano u slijedećem primjeru.

 Uzmimo da jedan vodovodni sistem svaki dan isporuči 1000 m3 vode u sistem, i da se od tog iznosa 250 m3/dan  izgubi kroz fizičke i isto toliko (250 m3/dan) kroz komercijalne gubitke. Na osnovu navedenog znači da se uredno obračunava 500 m3/dan, odnosno isto toliko iznosi i neoprihodovana voda pa je prema tome NRW=500/1000 odnosno NRW =50%.

Uzmimo sada na primjer da taj isti vodovod poveća broj potrošača a samim tim i količinu isporučene, ali i obračunate vode za po 200 m3/dan. Sada bi situacija bila takva da je isporučena količina vode 1200 m3/dan, ukupni gubici (fizički + komercijalni) su ostali isti i nisu se promijenili te i dalje iznose 500 m3/dan, pri čemu  proizlazi da se obračunava 700m3/dan. Ako se sada izrazi neoprihodovana voda u procentima dobije se NRW=500/1200 odnosno NRW=41,7%.

 Postotci

Na osnovu prikazanoga ispada da je NRW smanjen za 8,3% mada apsolutno nije došlo do smanjenja gubitaka niti za jedan litar, što jasno govori koliko je ovaj pristup pogrešan i koliko može stvoriti pogrešnu sliku.

Alternativa i jedini ispravan prikaz gubitaka je korištenje Pokazatelja performansi izračunatih na osnovu proračuna IWA vodnog bilansa proračunom na bazi mjerenja minimalnih noćnih protoka u DMA (mjernim zonama), a posebno pokazatelja ILI (Infrastructure Leakage Index) kada su u pitanju  fizički gubici, odnosno ALI (Apparent Losses Index) kada su u pitanju komercijalni gubici.

Više o IWA metodologiji i pokazateljima performansi možete pročitati ovdje.