NRW Projekat – Duhok (Kurdistan, Sjeverni Irak)

DuhokCilj ovog projekta je poboljšati upravljanje vodovodnim sistemom u oblasti Dohuk (Autonomna oblast Kurdistan, Irak) .

Poseban naglasak stavlja se na područje oko Faide, u kojoj se trenutno nalazi  pet izbjegličkih kampova i tri urbana centra, a posebno je pogođena nedostatkom vode.

U gore navedenim okolnostima, u mnogim regijama, situacija snabdijevanja pitkom vodom je posebno pogoršana zbog velikog broja izbjeglica i prognanika. Posebno su pogođena predgrađa Faide,

s ukupnom populacijom od oko 210.000 stanovnika. Osim oko 65.000 lokalnih stanovnika, u urbanim središtima Domiza, Faide i Šarije trenutno živi više od 50.000 interno raseljenih lica kao i oko 8.000 Sirijskih izbjeglica. U ovom području se nalaze i pet izbjegličkih logora. Kao rezultat toga, na svakog člana lokalnog stanovništva ima oko 2,2 raseljenih osoba ili izbjeglica. Zbog ogromnog povećanja potražnje, pitka voda se dostavlja cisternama.

Najvažniji cilj projekta je  smanjenje gubitaka vode u situaciji humanitarne krize i ekonomskih teškoća. Zbog odsustva tarifa za vodu baziranih na mjerenju potrošnje, na raspolaganju je samo nekoliko mehanizama koji podstiču uštedu vode na nivou domaćinstava u urbanim područjima oblasti Dohuk.

S tim u vezi provesti će se slijedeće aktivnosti:

 • Formiranje mjernih zona (DMA) i uspostaviti sistem mjerenja i kontrole hidrauličkih parametara,
 • Definisati broj korisnika u svakoj DMA
 • Zajedno sa tehničkim osobljem Vodovodnog preduzeća konsultant će izračunati IWA Vodni bilans pristupom od dna prema vrhu,
 • Definisati stanje pritiska u mreži i mapirati mreže,.
 • Utvrditi iznos  neoprihodovane vode (NRW) i ključnih indikatora uspjeha  za svaku distributivnu mrežu i za svaki DMA.
 • Definisati potrebnu struktura osoblja u vodovodnom preduzeću.
 • Izraditi strukturu troškova za snabdijevanje vodom uključujući fiksne i varijabilne troškove.
 • Izračunati dinamičke troškove proizvodnje vode i napraviti preporuke za tarifu.
 • Definisati potrebne intervencije  za smanjenje gubitaka voda.
 • Definisati prioritetne intervencije i  očekivani potencijal uštede vode te procijeniti troškove,
 • Izraditi Akcioni plan za smanjenje NRW.

Projekat se finansira sredstvima GIZ-a.

Planirani početak projekta je u februaru 2018. godine.