WATER LOSS D.O.O. angažovan na projektu u Tadžikistanu

Water Loss d.o.o. Sarajevo, je danas potpisao ugovor sa velikom multinacionalnom kompanijom BDO (Binder Dijker Otte) za angažman na projektu u glavnom gradu Tadžikistana, Dušanbe. Projekat „Institucionalno jačanje kapaciteta u vodovodnom preduzeću u Dušanbe“ će trajati dvije godine i finansira se sredstvima Azijske razvojne banke (ADB).

U Dušanbe, živi 820.000 stanovnika, a očekuje se da će ovaj broj rasti obzirom na sve veći trend migracije stanovništva iz ruralnih područja države u grad.

U nekim dijelovima grada voda je dostupna samo 4 do 8 sati dnevno, uz vrlo niske pritiske u sistemu. NRW u sistemu iznosi cca 60%. Kao ključni ekspert za NRW komponentu projekta imenovan je g. Đevad Koldžo.

Radovi na projektu počinju početkom januara 2021.