IPA Projekat: „Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja“

Kao dio projekta: „Akcija za povećanje energetske i vodne efikasnosti usluga vodosnabdijevanja“ u okviru IPA programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora sa ciljem postizanja dugoročne resursne efikasnosti u sektoru vodosnabdijevanja, na osnovu ugovora sa partnerima na projektu, kompanija Water Loss doo će izvršiti kampanju smanjenja gubitaka u po jednoj DMA u svakom od 4 pilot vodovoda (Kotor i Herceg Novi u Crnoj Gori te Visoko i Foča – Ustikolina u BiH).

Već u mjesecu julu su započete aktivnosti u vodovodnom sistemu u Ustikolini, a u septembru u Kotoru iHerceg Novom, dok će aktivnosti u Visokom početi krajem mjeseca oktobra.

 U okviru ovih aktivnosti izvode se opsežna hidraulička mjerenja sa ciljem definisanja gubitaka po metodologiji koju je propisala Međunarodna Asocijacija za vode (IWA), kao i detekcija curenja.

Svaki od pilot vodovoda će dobiti i izuzetno vrijednu i visoko sofisticiranu opremu za detekciju curenja, a za korištenje iste će biti obučeni od strane naše kompanije.

Osim navedenih aktivnosti na smanjenju NRW , naša kompanija će učestvovati u radu 3 predviđene konferencije, kao i jednog treninga (Water Loss Akademija) na kojima se očekuje učešće oko 70 predstavnika vodovoda, kao i općina i gradova iz BiH i Crne Gore.

Projekat se finansira sredstvima Evropske unije

Vrijednost projekta iznosi 305.416,26 EUR, a Evropska unija obezbjeđuje 85% sredstava, dok ostatak novca obezbjeđuju partneri koji provode projekat: Centar za energiju, okolinu i resurse BiH te Crnogorski centar energetske efikasnosti.

Projekat je oficijelno počeo 1. decembra 2019. godine, i trajat će dvije godine.