Water Loss d.o.o. angažovan na projektu u Ukrajini

Water Loss d.o.o. Sarajevo, je potpisao ugovor sa danskom multinacionalnom kompanijom Niras za angažman na projektu u Ukrajini. Projekat „Ukrajinski program unaprjeđenja vodosnabdijevanja“ će trajati dvije godine i provoditi će se u 10 gradova u ovoj zemlji.

Kao ključni ekspert za NRW komponentu projekta imenovan je g. Đevad Koldžo. Projekat se finansira sredstvima The Nordic Environment Finance Corporation (NEFCO).